"Een totaalconcept voor begeleiding bij autisme"
Tien jaar Op ’t Hoge

Op ’t Hoge is sinds 10 jaar een praktijk van Rita Divendal voor coaching, begeleiding en advies
voor mensen die te maken hebben met een autismespectrumstoornis (ASS) en/of AD(H)D, MCDD en angststoornissen.

Rita heeft een zeer ruime ervaring in:
Begeleiding van gezinnen waarin bovengenoemde gedragsstoornissen een rol spelen,
Begeleiding van individuele kinderen en jongeren,
de coaching van volwassenen.


Op ’t Hoge is ook een logeerhuis in Zuidwest Drenthe voor kinderen / jongeren waar eens per maand
maximaal 4 kinderen / jongeren elkaar een weekeinde kunnen ontmoeten. 

Soms loop je vast in werk, ontwikkeling, school of relatie waarbij autisme en/of een andere stoornis een grote rol kunnen spelen.
Als u op zoek bent naar coaching voor uzelf of ondersteuning bij de opvoeding van uw kind(eren) met een stoornis
binnen het autismespectrum / ADHD, wordt u uitgenodigd om telefonisch of per e-mail contact op te nemen
voor meer informatie of een afspraak.