Kennismaking

Rita Divendal

Mijn naam is Rita Divendal (Amsterdam 1954): maatschappelijk werker en sinds 2001 heb ik mij gespecialiseerd in de dienstverlening aan kinderen met autisme en hun ouders. In 2010-2011 heb ik bij de RINO-groep de post-HBO opleiding autisme gedaan.

Voor het trainen van sociale vaardigheden heb ik in 2017 de training Rots en Water voor jongeren met ASS gedaan bij het  GADAKU Instituut.

Na mijn start bij Trias Jeugdhulp als persoonlijk begeleider van kinderen met autisme en hun ouders, ben ik sinds 2004 volledig in mijn eigen praktijk werkzaam.

Omdat de inzichten in autisme nog relatief jong zijn en volop in ontwikkeling,

volg ik, naast het bijhouden van de relevante literatuur, jaarlijks cursussen voor deskundigheidsbevordering en om mijzelf verder te ontwikkelen.

Bovenal leer ik veel van de eigen wijsheid van de kinderen, jongeren en de ervaringen van de ouders.

Om mijzelf scherp te houden heb ik regelmatige intervisiebijeenkomsten met collega’s en de mogelijkheid om een orthopedagoog te consulteren.

Ik ben een creatief mens als het gaat om het (samen) zoeken naar kracht, mogelijkheden en oplossingen.

Vanuit een rustige houding en met respect voor de eigenheid van elke persoon, doe ik met heel veel plezier en liefde mijn werk.

Geen probleem-denken maar oplossingsgericht denken en handelen.