Opvoedingsondersteuning

Opvoedingsondersteuning aan ouders van kinderen met ASS/AD(H)D, MCDD

Een kind opvoeden met ASS / AD(H)D vraagt een grote inventiviteit, creativiteit en geduld. Soms is de energie op, soms de fantasie om een oplossing te bedenken. Uw kind stelt u regelmatig voor raadsels.

Rita Divendal inventariseert samen met u de problemen waar u als ouder/verzorger mee te maken heeft. Veelgehoorde problemen zijn: 

“ Ik begrijp niet waarom hij/zij zo doet”.

“ Ik ben toch duidelijk geweest en toch doet hij niet wat ik vraag”.

“ Hij lijkt wel doof”.

“ Kan hij ooit zelfstandig wonen en werken?”

Dit is een kleine greep uit veelgehoorde opmerkingen van ouders. Het beter leren begrijpen van uw wat speciale kind, levert veel winst op voor ieder van het gezin. Het beter begrijpen van uw kind en het aanleren van soms verbluffend eenvoudige aanpassingen in de opvoeding, leidt tot meer ontspanning en dus genieten van de dagelijkse dingen. Indien gewenst, kan met behulp van video-interactie worden gekeken naar het gedrag van uw kinderen en/of het resultaat van uw handelen. Bij dit alles is zeker ook aandacht voor de verwerking en acceptatie van het feit dat uw kind een beperking heeft en geen vanzelfsprekende ontwikkeling.

Wat maakt de opvoeding van een kind met ASS /ADHD zo anders?

  • De manier van communiceren met uw kind is net even anders dan met een ‘normaal’ kind
  • Nieuwe vaardigheden moeten veel langer worden geoefend dan gemiddeld
  • In tijden waarin (te) veel van uw kind wordt gevraagd lijkt het vaardigheden weer kwijt geraakt te zijn
  • Emotionele uitingen zijn veelal anders en vragen een aangepaste reactie
  • Vaak heeft een kind met ASS weinig ik-verbinding en dus angsten, waardoor het alle gevoel van veiligheid bij de ouder moet halen. Dit kost veel energie van de ouder
  • Spontane acties of drukke uitjes geven veel stress en zijn, zeker bij jonge kinderen, geen plezier
  • Uw kind is vaak over- of ondergevoelig voor bepaalde prikkels of zintuiglijke waarnemingen
  • Uw kind heeft slaapproblemen

En dan nog: al die mensen om u heen die wel zouden weten hoe zij uw kind zouden aanpakken. Geef mij hem maar een week dan weet hij hoe hij zich moet gedragen…(of is hij/zij zindelijk, of kleedt hij zichzelf wel aan e.d.)

Voor die mensen, opa’s en oma’s, buren, vrienden kunnen we een avond organiseren waarop uitleg gegeven wordt over uw speciale kind. Dat opvoeden bij hem/haar niet gewoon gaat en waarom dat zo is. Meer begrip in uw omgeving kan extra steun voor u als ouder betekenen.

Keukentafel- ontmoetingen

Wilt u ervaringen delen en leren met andere ouders met een kind met ASS /AD(H)D, dan kan dit bij Op ’t Hoge in kleine groepjes (max. 8 personen) in begeleide keukentafelontmoetingen