Tarieven en voorwaarden

Een totaalconcept voor begeleiding bij autisme

Tarieven

De begeleiding en coaching kan bekostigd worden door uzelf, maar zal in de meeste gevallen bekostigd worden uit een Persoons Gebonden Budget (PGB) of via een indicatie en beschikking van de gemeente voor Zorg in Natura (ZiN).

De begeleiding of coaching kan aangevraagd worden bij het Sociaal wijkteam van uw gemeente. Na een inventariserend gesprek met iemand uit dit team komt er een beschikking waarin, bij een positief besluit, aangegeven wordt hoeveel uren begeleiding u toegewezen krijgt.

Coaching van jongeren tot 18 jaar

ZiN kan gerealiseerd worden als u in een gemeente woont waar Op ‘t Hoge een overeenkomst mee heeft. Dit zijn voor de begeleiding tot 18 jaar (Jeugdwet) de gemeenten Westerveld, Meppel, Hoogeveen, De Wolden. Buiten deze gemeenten kan dit onder de hoed van een andere gecontracteerde organisatie. 

Coaching vanaf 18 jaar

Boven de 18 jaar valt iemand onder de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Met ingang van 1 januari 2019 heeft Op ‘t Hoge overeenkomsten voor WMO-begeleiding met de gemeenten: Westerveld, Meppel, Staphorst,  Hoogeveen, De Wolden en Zwartewaterland.

Voorwaarden

Afspraken voor begeleiding / coaching worden zo veel als mogelijk buiten school- en werktijden gemaakt. Afspraken die niet 24 uur tevoren worden afgezegd worden in rekening gebracht.

Op ‘t Hoge is aangesloten bij De Zorgprofessional, een beroepsvereniging voor zelfstandig zorgprofessionals. Deze vereniging houdt controle op het voldoen aan de eisen die zorgverzekeraars stellen, zoals het hebben van een klachtenregeling, geldige Verklaring omtrent Gedrag (VOG), KIWA keurmerk, juiste opleiding, etc.