Coaching van kinderen en jongeren

Om uw kind optimaal te kunnen coachen heb ik mijn eigen werkwijze ontwikkeld. Uw kind wordt in de thuissituatie geobserveerd en er wordt samen met ouders of verzorgers een begeleidingsplan opgesteld. Uw hulpvraag als ouder staat hierbij centraal. De doelstelling is om de ontwikkeling van het kind zo te stimuleren dat het zich zo optimaal als mogelijk kan ontwikkelen, kan functioneren op school, in het gezin en in onze maatschappij.

Gedacht kan hierbij worden aan:

 

 • Het vergroten van de zelfstandigheid
 • Het aanleren of vergroten van de verkeersvaardigheid
 • Het verbeteren van het contact met broer of zus
 • Het vergroten van sociale vaardigheden
 • Het aanleren van praktische vaardigheden (bijvoorbeeld zelfstandig aankleden of douchen)
 • Het vergroten van inzicht in eigen gedrag
 • Leren hoe het huiswerk geleerd wordt
 • Ondersteuning van ouders

Hierbij wordt gebruik gemaakt, afhankelijk van de leeftijd van uw kind, van onder andere de volgende methoden:

 • Begeleid samenspel
 • Sociale leerverhalen
 • Structureren en visueel maken van afspraken en verwachtingen
 • Dagstructuur visueel maken
 • Plannen en organiseren van huiswerk
 • Leren communiceren
 • Mindmaps maken om situaties en onderwerpen te verduidelijken
 • Coachen op afstand met behulp van smartphone
 • Psycho-educatie
 • Hulpmiddelen op maat samen maken voor zelfstandigheidstraining
 • Praktisch oefenen in het verkeer

Op een, liefst, vast moment in de week wordt er samen met uw kind gewerkt aan de opgestelde doelen. Als het nodig en gewenst is, zal er een samenwerking en afstemming met de school zijn. Het zoveel als mogelijk op één lijn staan met elkaar als opvoeders werkt versterkend in het groeiproces van uw kind.