Over

Een totaalconcept voor begeleiding bij autisme

Op ‘t Hoge

Op ’t Hoge is sinds 2004 een praktijk van Rita Divendal voor (levensloop)begeleiding, coaching en advies voor kinderen, jongeren en volwassenen met een autismespectrumstoornis (ASS) en/of ADHD.

Rita heeft een zeer ruime ervaring in:

De begeleiding en coaching vinden meestal thuis plaats bij de cliënt, omdat men zich daar het meest op zijn / haar gemak voelt. Bovendien kan de coaching hierdoor beter op maat worden aangeboden.

Kennismaken met Rita

Mijn naam is Rita Divendal (Amsterdam 1954): maatschappelijk werker en sinds 2001 heb ik mij gespecialiseerd in de dienstverlening aan kinderen met autisme en hun ouders. In 2010-2011 heb ik bij de RINO-groep de post-HBO opleiding autisme gedaan. Voor het trainen van sociale vaardigheden heb ik in 2017 de training Rots en Water voor jongeren met ASS gedaan bij het GADAKU Instituut. Na mijn start bij Trias Jeugdhulp als persoonlijk begeleider van kinderen met autisme en hun ouders, ben ik sinds 2004 volledig in mijn eigen praktijk werkzaam. Omdat de inzichten in autisme nog relatief jong zijn en volop in ontwikkeling, volg ik, naast het bijhouden van de relevante literatuur, jaarlijks cursussen voor deskundigheidsbevordering en om mijzelf verder te ontwikkelen.

Bovenal leer ik veel van de eigen wijsheid van de kinderen, jongeren en de ervaringen van de ouders. Om mijzelf scherp te houden heb ik regelmatige intervisiebijeenkomsten met collega’s en de mogelijkheid om een orthopedagoog te consulteren.

Ik ben een creatief mens als het gaat om het (samen) zoeken naar kracht, mogelijkheden en oplossingen. Vanuit een rustige houding en met respect voor de eigenheid van elke persoon, doe ik met heel veel plezier en liefde mijn werk. Geen probleem-denken maar oplossingsgericht denken en handelen.

Visie

De kennis en inzichten rondom ASS, AD(H)D, MCDD, al dan niet in combinatie met een disharmonisch intelligentieprofiel, zijn nog relatief jong en nog volop in beweging. Het is niet zo maar een etiketje waar een gebruiksaanwijzing aan vast zit. Een standaard voor begeleiding is er dus niet en is een gezamenlijke zoektocht waar ik mijn kennis en ervaring inbreng. Afstemming met de thuissituatie is voor mij daarom in de meeste gevallen een voorwaarde. In principe vindt de coaching dan ook thuis bij de cliënt plaats.

Coachen van kinderen, jongeren en volwassenen

Elk mens is uniek en heeft een eigen wijsheid, dus ook kinderen en volwassenen met ASS. Centraal voor mij staat het behouden van het individuele van het kind /de jongere en samen met ouders en kind/jongere op zoek gaan naar de weg die leidt tot een optimale ontwikkeling.

De volwassene met autisme heeft zich inmiddels gewoonten en patronen eigen gemaakt om zich in de ingewikkelde leefwereld te kunnen handhaven. Als kind werkten deze mechanismen waarschijnlijk, maar als volwassene is dit niet altijd het geval. In dat geval zoeken we samen naar wat nu past en effectief is.

Het veelal typerende gedrag van een mens met autisme zie ik als een zichtbaar gevolg van wat er in iemand gebeurt:

  • Agressie als gevolg van een niet begrijpen van een situatie
  • In zichzelf keren als gevolg van overprikkeling en overvragen door de omgeving
  • Vasthouden aan rituelen om de wereld overzichtelijk te houden
  • Veel en druk praten, claimgedrag, om toch maar dat contact met de ander te houden vanuit een gevoel van onveiligheid of angst. De ik-verbinding is (nog) te beperkt om zich basaal veilig te kunnen voelen